Mr Robot

Mr Robot

I en värld där makten hela tiden blir mer koncentrerad till vissa grupper, och då banker och storföretag har kontroll och insyn i nästa alla aspekt av våra liv, finns det vissa frågor man helt enkelt måste ställa sig själv. Vem har egentligen rätt till pengarna i omlopp? Och vem avgör hur mycket saker ska kosta?

För mjukvaruingenjören och hackern Elliot Alderson är denna sortens frågor något som ständigt kretsar i tankarna. På grund av sin depressiva personlighet och svårigheter med sociala situationer lever han sitt liv mer eller mindre helt på internet.

Och en stor del av hans sätt att relatera till människor sker även indirekt då han ofta utan tillstånd bryter sig in i deras liv.

Det är inte förrän Elliot anlitas av den mystiske Mr. Robot som han på allvar engagerar sig i den sortens verksamhet som har kommit att kallas för hacktivism.

Han blir del av gruppen fsociety, och genom att bryta sig in i utvalda personer och företags system tar de på sig att ställa upplevda orättvisor till rätta. Men det hela går såklart inte helt friktionsfritt.

Med ett pågående missbruk och ökade känslor av att vara övervakad så lever Elliot ett stressfyllt liv. Uppdragen som kommer från fsociety är ofta intensiva och leder inte sällan till oväntat stora skador på egendom. Därför är han inte helt säker på att han verkligen vill vara en del av deras verksamhet.

Trots detta så har de en gemensam fiende i det multinationella företaget E Corp. Och det är även detta som får Elliot att stanna kvar med gruppen. Allt eftersom projekten pågår så blir hans roll som hacktivist allt mer innästlad i hans privata liv. Men riskerna blir hela tiden större.

Ofta drabbas han själv indirekt av de effekter som hans agerade skapar. Det blir med tiden även allt mer osäkert vilken sida fsociety står på. Och hur relationen mellan Mr. Robot och Elliot egentligen ser ut.

Är de på samma sida? Eller är Elliot bara ett verktyg i något som är så stort att han inte ens själv kan förstå vad han ger sig in på.

Share