Bollywood

Bollywood

Det kan fascinera dig att förstå att Bollywood är ett namn som betecknar filmindustrin i Indien. De viktigaste områdena i Indien där Bollywood grundas är Mumbai och Maharashtra. Normalt anser folket att det är hela den indiska filmindustrin men i själva verket är Bollywood bara fragmentet av det.

Fortsätt läsa …